Alfaterm Logo

+381 32 320-645 | +381 63 604 067 | +381 64 40 40 750

Mokro lakiranje i farbanje

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Kabine za lakiranje sa suvim filterom

Kabine sa suvim filterom su se izuzetno pokazale kod boja i lakova na poliuretanskoj bazi. Nezamenljive su u sistemima gde se traži vrlo visok sjaj. U prednosti su jer nemaju otpadne vode, lako se održavaju i čiste. Troškovi održavanja su izuzetno mali. Ovaj tip kabine ima tva stepena filtracije, filtracija kartonskim i staklenim filterom. Izrađuju se u segmentu širine 1 metra.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Fini filter

Glavna komponenta uređaja za natpritisak je fini filter, koji služi da profiltrira svež vazduh koji ulazi u lakirnicu. Koristi se fini filter klase F5 po EN 779. Postavljaju se obično na suprotnoj strani od kabine za lakiranje. Izrađuju se u dve verzije, kao zidni UNZ ili plafonski UNP.U zavisnosti da li lakirnica radi u sistemu potpritiska ili na

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Kombinovana kabina za nanošenje i sušenje tečnih premaza

Ovakva vrsta kabine je projektovana tako da predstavlja potpuno nezavisni objekat unutar postojeće hale ili proizvodnog postrojenja. Kabina se sastoji od noseće čelične podkonstrukcije i termoizolacionih panela punjenih mineralnom vunom. Pod je sastavljen od gazišta i sistemom kanala, koji su unutar temelja povezani sa recirkulaciono-izduvnim sistemom. Gabariti kabine u potpunosti odgovaraju potrebama firme. Radni komadi mogu da se unose u kabinu preko plafonskog konvejera, pomoću šinskih kolica ili kolica na točkove. Na plafonu kabine nalazi se suvi vrlo fini filteri klase filtracije EU5, dok se na podu nalaze suvi filteri klase filtracije EU3. Kabina poseduje lično LED osvetljenje. Recirkulaciono- izduvnim sistemom se vrši dogrevanje radnog prostora kao i povećanje (smanjenje) vlažnosti. Kabina i ostala oprema se prave tako da je montaža i demontaža vrlo jednostavna, čišćenje i održavanje je takođe vrlo jednostavno, jer ne poseduje nikakve zatvorene i poluzatvorene delove.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Kolica

Za veću produktivnost i kvalitet neophodna je pomoćna oprema u antistatik izvedbi, kao što su kolica sa češljevima, plato kolica, obrtni stolovi za vrata i plotove, pločaste delove, rešetke, otprašivači, filteri...

Ventilacija

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Otprašivači

Kada su čestice prašine vrlo male mi kažemo da se radi o prašini, a postupak razdvajanja čvrstih čestica iz vazduha nazivamo otprašivanjem. Otprašivanja se izvodi kao filterska ili suva, a za još sitnije čestice izvode se kao mokra ili za još sitnije čestice kao vodena. Primena im je u zavisnosti od tehnološkog procesa veoma velika. Svuda gde se tehnološkim postupkom stvara prašina oni imaju primenu u pakovanju praškastih materija, zavarivanju, livenju, sagorevanju. U reverzibilnom sistemu našli su primenu za stvaranje čistih soba. U serijskoj proizvodnji radimo ih sa izmenjivim filterima. Broj filterskih katridža određuje kapacitet.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Ventilatori

U našoj ponudi izrađujemo radijalne i aksijalne ventilatore za industrijsku eksploataciju. Naša proizvodnja obuhvata teške i robusne izvedbe za primenu u procesnoj tehnici. Izrađujemo ih u varenoj i vruće zakivanoj tehnologiji. Mateijal za izradu su čelik, kotlovski čelik, visokotemperaturni čelici, nerđajući čelik i aluminijum. Radno kolo se izvodi sa unapred, unazad zakrivljenim lopaticama ili kao transportni, sa levim ili desnim smerom okretanja, a potis u osam pravaca.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Cikloni i silosi

Kada treba veće količine čvrstih čestica izdvojiti iz vazduha, najefikasniji su ciklonski separatori. U zavisnosti od relativne gustine čvrstih čestica i vazduha, kao veličine čestica postoje mnoga rešenja koja treba da uzmu u obzir i temperaturu i kapacitet nosećeg fluida. Često pratioci ciklonskih postrojenja su silosi, kao najpraktičnija skladišta odvojenih čvrstih čestica.

Plastifikacija

Alfaterm firma se bavi tehnologijom i proizvodnjom opreme za plastifikaciju metala. Proces plastifikacije obuhvatamo sa 3 vrste opreme ( uređaj za hemijski pretretman prskanjem, kabina za nanošenje premaza u prahu i peć za plastifikaciju premaza u prahu).

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Uređaj za hemijski tretman prskanjem

Uređaj za hemijski pretretman prskanjem se izrađuje od kiselootpornog čelika koje se pogodnim savijanjem spaja u celinu. Kada se rastvore i ceo cevni sistem je takođe od kiselootpornog čelika. Dizne za prskanje rastvora su specijalne sa fiksnim držačima, kuglastim usmernicima mlaza i promenljivim ulošcima. Mogu biti prolazni višezonski, tj. Svaka tehnološka operacija se izvodi u jednoj zoni ili kombinovani, gde su u jednoj zoni obavljaju dve ili tri tehnološke operacije. Uređaj za hemijski pretretman se još naziva uređaj za odmašćivanje i fosfatiranje.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Kabina za nanošenje premaza u prahu

FARBANJE PRAHOM omogućava odlične rezultate kako u pogledu postojanosti boje tako i u estetskom pogledu. Ona se zasniva na površinskom nanošenju praha, te polimerizaciji praha na određenoj temperaturi.

Plastificirani sloj, osim što je odlična zaštita od korozije, otporan je na toplinu i abraziju. Plastificiranje zadovoljava savremene ekološke standarde, te je za okolinu i zdravlje najprihvatljivija metoda oplemenjivanja metala.

Osim navedenih svojstava, plastifikacija omogućava i neograničen izbor boja, različite površinske strukture. Farbanje se vrši svim tonalitetima međunarodnih RAL oznaka.

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Peći za pečenje premaza u prahu

Podela je ista kao i kod sušara za vlagu, s tim što je radna temperatura znatno viša, kreće se od 160-180 °C. Zahtev za homogenošću temperaturnog polja je visok, dok je veliko odstupanje od zadate temperature po vremenu nedopustivo.

Takođe postoji strog zahtev i za gradijentom temperature u vreme zagrevanja radnih komada. Kao energija za grejanje peći za manje snage preporučuje se električna, dok za veće snage lako lož ulje ili prirodni gas, odnosno propan-butan.Komorne imaju vrata sa jedne strane, dok u izvedbi prolaznih imaju i dodatna vrata.Temperatura na površini grejača je 20 °C ispod temperature paljenja premaza u prahu.

Sačmarenje

Mokro lakiranje i farbanje Alfaterm

Uređaj za hemijski tretman prskanjem

Tehnologija sačmaranja u industriji često se koristi za cišcenje čeličnih površina, čišcenje od korozije kao i spoljašnjih prljavština svih vrsta materijala.

    Sačmarenjem se obezbeđuje:
  • Odstranjivanje prljavštine, masnoće…
  • Priprema materijala za kvalitetan nanos površinske zaštite AKZ
  • Postizanje željene hrapavosti
  • Učvršćivanje površine osnovnog materijala

Najčešće se za proces sačmarenja koristi čelična sačma-grit različite granulacije, ali pored sačme mogu da se koriste i drugi materijali (staklene kuglice, stakleni granulat, bakrena troska, keramičke kuglice, garnet, orahove ljuske…)

Dispozicija opreme

Alfaterm firma je spremna svojim znanjem i iskustvom da odgovori na različite projektne zadatke, koji se nameću kao izazov prilikom zahteva klijenta i lokacije na kojoj isporučujemo opremu. To pokazuje našu spremnost za izradu različitih dispozicija larkinica za nanošenje podloge, međubrušenja, završno lakiranje, sačmarenje sa kombinovanim kabinama i linija za plastifikaciju.

© 2023. Sva prava zadržana | Alfaterm.rs Powered by Croonus Technologies