CART

Za veću produktivnost i kvalitet neophodna je pomoćna oprema u antistatik izvedbi, kao što su kolica sa češljevima. Kolica sa češljevima omogućavaju lakše odlaganje i sušenje radnih komada.