FINI FILTER - NATPRITISAK

Fini filter služi da profiltrira svež vazduh koji ulazi u lakirnicu. Koriste se fini filteri klase filtracije F5 po EN 779, ( odnosno po ASHRAE 52-76 i DIN 24 185). Postavljaju se obično na suprotnoj strani od kabine za lakiranje. Izrađuju se u dve verzije, kao zidni UNZ ili plafonski UNP.

U zavisnosti da li lakirnica radi u sistemu potpritiska ili natpritiska kada ima i dodatni ventilator koji stvara natpritisak.

FINI FILTER- NATPRITISAK