KABINA ZA NANOŠENJE PREMAZA U PRAHU

Komorne kabine služe da spreče raspianje praha po prostoru i da omoguće njegovu recirkulaciju. Separacija premaza u prahu može biti preko filtera, ciklona ili kombinovana. Kabine sa filterima se uglavnom preporučuju kod komornih i rpolaznih sa manjim svetlim otvorima. Prolazne kabine najčešće se koriste kod sistema transporta radnih komada sa konvejerima ili kod farbanja vrlo dugačkih radnih komada. Separacija premaza u prahu je najčešća preko ciklona ili multiciklona. U nekim slučajevima može se i dodatno primeniti i filter separacija praha. Uglavnom se rade po porudžbini.

KABINA ZA NANOŠENJE PREMAZA U PRAHU