KOMBINOVANA KABINA ZA NANOŠENJE I SUŠENJE TEČNIH PREMAZA

Ovakva vrsta kabine je projektovana tako da predstavlja potpuno nezavisni objekat unutar postojeće hale ili proizvodnog postrojenja. Kabina se sastoji od noseće čelične podkonstrukcije i termoizolacionih panela punjenih mineralnom vunom. Pod je sastavljen od gazišta i sistemom kanala, koji su unutar temelja povezani sa recirkulaciono. - izduvnim sistemom. Gabariti kabine u potpunosti odgovaraju potrebama firme. Radni komadi mogu da se unose u kabinu preko plafonskog konvejera, pomoću šinskih kolica ili kolica na točkove. Na plafonu kabine nalazi se suvi vrlo fini filteri klase filtracije EU5, dok se na podu nalaze suvi filteri klase filtracije EU3. Kabina poseduje lično LED osvetljenje. Recirkulaciono- izduvnim sistemom se vrši dogrevanje radnog prostora kao i povećanje(smanjenje) vlažnosti

Kabina i ostala oprema se prave tako da je montaža i demontaža vrlo jednostavna, čišćenje i održavanje je takođe vrlo jednostavno, jer ne poseduje nikakve zatvorene i poluzatvorene delove.