KOMORNA SAČMARA

Tehnologija sačmaranja u industriji često se koristi za cišcenje čeličnih površina, čišcenje od korozije kao i spoljašnjih prljavština svih vrsta materijala.

Sa sačmaranjem se obezbeduje:

  • Odstranjivanje prljavštine,masnoće…
  • Pripremu materijala za kvalitetan nanos površinske zaštite AKZ
  • Postizanje željene hrapavosti
  • Učvršcivanje površine osnovnog materiala
Najčešće se za proces sačmarenja koristi čelična sačma-grit različite granulacije, ali pored sačme može da se koriste i drugi materijali (staklene kuglice, stakleni granulat, bakrena troska, keramičke kuglice, garnet, orahove ljuske…)