PEĆI ZA PEČENJE PREMAZA U PRAHU

ELEKTRIČNE PEĆI ZA PEČENJE PREMAZA U PRAHU

Podel je ista kao i kod sušara za vlagu, s tim što je radna temperatura znatno viša, kreće se od 160-180 °C. Zahtev za homogenošću temperaturnog polja je visok, dok je veliko odstupanje od zadate temperature po vremenu nedopustivo.

Takođe postoji strog zahtev i za gradijentom temperature u vreme zagrevanja radnih komada. Kao energija za grejanje peći za manje snage preporučuje se električna, dok za veće snage lako lož ulje ili prirodni gas, odnosno propan-butan.

Komorne električne peći imaju vrata sa jedne strane, dok u izvedbi prolaznih imaju i dodatna vrata.

Temperatura na površini grejača je 20 °C ispod temperature paljenja premaza u prahu.

ELEKTRIČNE PEĆI ZA PEČENJE PREMAZA U PRAHU

PEĆI ZA PEČENJE PREMAZA U PRAHU NA LAKO LOŽ ULJE, PRIRODNI GAS ILI PROPAN-BUTAN

Podel je ista kao i kod sušara za vlagu, s tim što je radna temperatura znatno viša, kreće se od 160-180 °C. Zahtev za homogenošću temperaturnog polja je visok, dok je veliko odstupanje od zadate temperature po vremenu nedopustivo.

Takođe postoji strog zahtev i za gradijentom temperature u vreme zagrevanja radnih komada. Kao energija za grejanje peći za manje snage preporučuje se električna, dok za veće snage lako lož ulje ili prirodni gas, odnosno propan-butan.

Komorne imaju vrata sa jedne strane, dok u izvedbi prolaznih imaju i dodatna vrata.

Temperatura na površini grejača je 20 °C ispod temperature paljenja premaza u prahu.

PEĆI ZA PEČENJE PREMAZA U PRAHU NA LAKO LOŽ ULJE, PRIRODNI GAS ILI PROPAN-BUTAN