PNEUMATSKI I PUŽNI TRANSPORTERI

Kao način pražnjenja ciklona i silosa se primenjuju dozatori i pužni transporteri. Pneumatski transport se izvodi kao potpritisni (vakumski), natpritisni (potisni) ili kombinovani.