POMOĆNA I PRATEĆA OPREMA U POSTUPKU LAKIRANJA

U prateću opremu za lakiranje spadaju ručni prištolj, rezervne dizne i zaptivke, pumpe, antistatik creva za vazduh i boju, airless oprema, ručni alat za brušenje i poliranje, stolovi za brušenje.

U pomoćnu opremu spadaju i plato kolica, obrtni stolovi za vrata i plotove, pločasti delovi, rešetke, otprašivači, filteri.