UREĐAJ ZA HEMIJSKI PRETRETMAN

UREĐAJ ZA HEMIJSKI PRETRETMAN POTAPANJEM

Izrađuje se u zavisnosti od veličine i oblika radnih komada. Materijal izrade kada je čelik, kiselootporni čelik i polipropilen. Postoje i kombinacije: čelična kada sa oblogom od PP i PVC ili oblogom od tvrde gume u kvalitetu ebonita. Uređaj za hemijski pretretman se još naziva uređaj za odmašćivanje i fosfatiranje.

UREĐAJ ZA HEMIJSKI PRETRETMAN PRSKANJEM I SAČMARENJEM

Primenjuje se kod nekih operacija gde se mlazom sačme ili granulisanog peska vrši mehanički pretretman.

UREĐAJ ZA HEMIJSKI PRETRETMAN PRSKANJEM

Izrađuju se od kiselootpornog čelika koje se pogodnim savijanjem spaja u celinu. Kada se rastvore i ceo cevni sistem je takođe od kiselootpornog čelika. Dizne za prskanje rastvora su specijalne sa fiksnim držačima, kuglastim usmernicima mlaza i promenljivim ulošcima. Mogu biti prolazni višezonski, tj. Svaka tehnološka operacija se izvodi u jednoj zoni ili kombinovani, gde su u jednoj zoni obavljaju dve ili tri tehnološke operacije. Uređaj za hemijski pretretman se još naziva uređaj za odmašćivanje i fosfatiranje.