VENTILATORI

U našoj ponudi izrađujemo radijalne i aksijalne ventilatore za industrijsku eksploataciju. Naša proizvodnja obuhvata teške i robusne izvedbe za primenu u procesnoj tehnici. Izrađujemo ih u varenoj i vruće zakivanoj tehnologiji. Mateijal za izradu su čelik, kotlovski čelik, visokotemperaturni čelici, nerđajući čelik i aluminijum. Radno kolo se izvodi sa unapred, unazad zakrivljenim lopaticama ili kao transportni, sa levim ili desnim smerom okretanja, a potis u osam pravaca.